Jumaat, 22 Oktober 2010

TIPS UNTUK MENJADI SEORANG ARTIS (Profesional atau amatur)

(1) Belajar melukis secara akadamis walaupun sudah berbakat. Ini bertujuan untuk menajamkan disiplin melukis supaya karya mampu berdiri sebagai karya berkualiti, tidak rapuh apabila dikririk. Belajar secara akademis tidak semestinya masuk universiti. Cukup dengan menghadiri kursus pendek, bengkel, membaca dan belajar dengan orang berpengalaman dan arif dalam bidang ini.
(2) Cuba sering bergaul dengan artis berpengalaman terutama artis profesional.
(3) Senantiasa menyertai pameran-pameran dan pertandingan-pertandingan melukis kerana kejayaan dan kemenangan merupakan pengiktirafan kepada mutu kerja atau karya.
(4) Sertai sebagai ahli persatuan-persatuan seni lukis yang berprestij kerana persatuan berprestij biasanya rapat dengan pihak-pihak tertentu. Ini akan membuka peluang pendedahan kepada masyarakat elit yang selalunya sanggup membeli sesuatu karya dengan harga yang tinggi.
(5) Cuba dampingi galeri-galeri dan berpameran di galeri-galeri swasta kerana galeri swasta mempunyai hubungan rapat dengan kolektor-kolektor (pembeli lukisan).
(6) Guna bahan dan alat melukis yang bermutu kerana mutu alat dan bahan akan menyerlahkan lagi mutu karya.
(7) Komited dengan bidang ini dengan sering berkarya tanpa berhenti. Praktis tanpa henti akan meningkat mutu kerja atau hasil karya.
(8) Mengikuti perkembangan teknologi samasa seperti memiliki laman web sendiri untuk mempromosi hasil-hasil karya supaya diketahui dan dikenali umum.
(9) Menjadikan kerja melukis sebagai satu bisnes yang mendatangkan hasil dan pendapatan.
(10) Memiliki studio sendiri studio akan memeberi keselesaan kerja yang akan meningkatkan mutu kerja.

Rabu, 20 Oktober 2010

PERSEDIAAN P&P

Perancangan dan persedian mengajar

1. Format RP Tahunan – kegiatan/bidang, jenis aktiviti, isi kandungan, kemahiran, bahan/alat, catatan.
2. Format RP Mingguan – mata pelajaran, tahun, kemahiran, isi kandungan, aktiviti, alatan.
3. RPHarian – Bidang , tajuk, obj, kemahiran, aktiviti,alatan/bahan, nilai murni.
4. Tiga faktor hasil pembelajaran yg harus digabungkan a) unsur-unsur seni ( garisan, bentuk , warna, jalinan, ruang)
b) kegiatan yg dicadangkan ( 4 bidang PSV)
c) Kemahiran perlakuan, pengetahuan budaya
dan persepsi 5. Faktor penting merancang program pendekatan berkumpulan
- obj pelajaran tepat,jelas, dan dapat diukur
- tidak terlalu banyak kemahiran di dalam sesuatu aktiviti
- tentukan masa mencukupi
- alat dan bahan mesti cukup atau guna bahan kutipan/gantian.
- rancang aktiviti mudah tetapi menarik dan berkesan.
Contoh : melukis dan membuat gambar – Tajuk Hari kebangsaan ,aktiviti pelbagai seperti lukisan, catan, kolaj, resis.
6. Kaedah pengajaran
a) Kaedah inkuiri penemuan- pelajar mengingat kembali, memerhati,mendengar, menyaol, menyiasat, mengkaji dll
b) Penernagan/ demonstrasi – tunjuk carautk menghasilkan objek 2D/3D
c) Projek individu/kumpulan – aktiviti yg mengambil masa lama
d) Lawatan – kajian penerokaan
e) Tayangan bahan visual- beri motivasi serta menimbulkan perasaan ingin tahu.

Pengajaran Mikro dan Makro

1. Set induksi – proses terawal pengajaran utk menarik perhatian pelajar. Tujuan ( membina aliran fikiran,mendapatkan perhatian, menimbulkan perasaan ingin tahu,
mengaitkan pelajaran baru dgn yg lalu, menggalakkan penglibatan murid, menyediakan struktur.
2. Penyampaian berkembang berasaskan senang kpd susah, dekat kpd yg jauh, konkrit kpd abstrak, sudah diketahui kpd yg belum diketahui.
3. Kemuncak – Proses menilai pelajar – Perlunya kerana :
a) mengukur pencapaian pelajar
b) mengukur kecekapan guru
c) mengukur pencapaian obj
d) tindakan susulan sebelum ditamatkan
e) refleksi guru terhadap penguasaan ilmu.
4) Penutup – kesimpulan, penilaian, tugasan susulan, dan ulasan kendiri.
a) kesimpulan kognmitif – beritahu apa yg diajar, menyampaikan ilmu, merumus dapatan pengajaran.
b) kesimpulan sosial – sikap pelajar,psikologi, komitmen,perasaan pelajar, kesan P&P.
5) Koleksi ABM PSV
a) Hasil kerja pelajar yg baik
b) Hasil kutipan benda maujud
c) keratan akhbar
d) koleksi gambar
e) koleksi transparensi
f) filem bergerak g) muzik h) risalah i) perisian berbantu komputer.
6) Penilaian kendiri – Satu proses bersistem bagi menetukan obj pengajaran telah dicapai. Menurut Rowntree – satu
proses mendapat dan mentaksir maklumat ttg pengetahuan,kemahiran, sikap seseorg.
7) Refleksi – Micheal J. Wallace – proses merenung kembali pengetahuan dan pengalaman yg relevan utk membantu kita
menilai sesuatu masalah profesional supaya dapat diselesaikan.

Strategi

Strategi P&P PSV
1. Sukatan Pelajaran PSV
a) Pengenalan – bidang ilmu pengetahuan , kemahiran dan aktiviti .
b) Hasil Pembelajaran
c) Kandungan – matlamat, objektif, organisasi kurikulum dan kandungan.
d) Matlamat
– melahirkan insan yg harmonis, kritis, kreatif dan proaktif
- kesyukuran kpd Tuhan
- Menghargai keindahan alam , seni dan warisan budaya
- meningkatkan pembangunan diri,keluarga, masy dan Negara
e) Objektif – berdasar FPK – menyeluruh, seimbang, bersepadu, harmonis.
f) organisasi –
i- pemerhatian secara aktif – sensitivity deria termasuk
PSA,benda yg konkrit,minat, bahan dan mencetus idea
ii- interatif yg kritis & kreatif dgn alat dan bahan- melibatkan aktiviti penerokaan dan penghasilan
iii-Apresiasi ( penghargaan ) SV secara mudah- pernyataan dgn aktiviti diakhir pelajaran.
iv- menghargai nilai baik- idea dikaitkan dgn kehidupan

Pendapat Chapman 1986- 4 aspek utama
i. pemerhatian
ii. penerokaan
iii. penghasilan
iv. apresiasi dan perlanjutan.

2. Strategi P&P PSV
a) Kontruktivisme – membina konsep berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pelajar digalak mencari idea,buat kajian, yakin diri dan dpt berintraksi. Kerja yg dilaku sendiri
akan menguat minda manusia.
b) Teori kecerdasan pelbagai – kebolehan meny. Masalah, menjana masalah baru dan membuat sesuatu. ( meniru aksi , menggaya aksi , meniru bunyi, meniru muzik, menyebut
ejaan , membanding panjang objek dgn jari , membilang )
Naturalis, verbal-lingustik, logik-matematik, visual-ruang , intrapersonal, interpersonal, muzik , kinestetik.
c) ICT – satu alat tambahan/ sokongan kpd P&P yg berkesan berpandukan ICT.
d) Pembelajaran akses kendiri – pelajar belajar sendiri dgn pengawasan dan bimbingan guru.
e) Pembelajaran Masteri – P&P berfokuskan kpd murid – x faham ( pemulihan), faham ( pengayaan).
f) Kajian masa depan – pelajar diajar cara berfikir bagi meransang minda berdasarkan ramalan , imaginasi and kreativiti.
g) Pembelajaran secara kontekstual – keadah menggabung isi kandungan dgn pengalaman individu melalui aktiviti handon,
mind-on.
h) Kemahiran berfikir – proses menggunakan minda untuk mencari makna dan meny. Masalah.
i. KB kreatif – kebolehan mencerna dan
m’hasilkan idea asli.
ii. KB kritis – kebolehan utk menilai
kemunasabahan idea

3. P’uji’n & p’nilai’n PSV
a) Konsep Pengujian – memperolehi maklumat secara objektif dan bersistem . Tujuannya :
- memperolehi m/balas P&P
- memasukkan murid dlm kump. Tertentu mengikut criteria
- memilih murid utk sesuatu tugas
- mengkategori murid
- memotivasi murid
- menyelidik P&P murid.
b) Konsep Penilaian
i) Pn Formatif – mengukur kemajuan murid diakhir sesuatu unit pembelajaran.
ii) Pn Sumatif – dijalankan pada akhir tahun bagi tujuan memberi gred.
c) Penilaian berasaskan sekolah
– diselaraskan secara berpusat melalui 3 cara – pemerhatian , lisan , bertulis dan amali.
d) Penilaian Portfolio
– Portfolio PSV merupakan satu fail kerja yang berterusan mengikut keperluan semasa proses P&P. Guru menilai hasil usaha murid secara spesifik dan menyeluruh.

IDEA UNTUK MELUKIS


Drawing Idea List

Please read through this list before distributing to your students. Not all ideas will be suitable for your students!
1. Draw a vase and a beautiful arrangement of flowers
2. Draw a picture of the inside of your stomach and the food in it after a big meal
3. Draw your idea of Paradise
4. Draw a picture of someone you would like to kiss (your boyfriend/girlfriend, a baby, your cat, etc.)
5. If animals could draw, what would their artwork look like? Draw their artwork.
6. Why are people afraid to visit cemeteries at night? Draw it.
7. Draw a necktie and design an interesting pattern on it.
8. Draw a medal for yourself. It must be designed for the thing you do best.
9. Draw a city on another planet.
10. You are a toy designer; draw your new toy.
11. Draw a logo for a t.v. show.
12. Draw a picture of yourself the way you will look 20 years from now.
13. Draw a picture of the perfect garden for your house.
14. Draw a scene from your early childhood.
15. Draw a parade.
16.
17. Draw a picture of where you would like to fly to.
18. Draw a poster to advertise your favorite movie.
19. Draw a construction site.
20. Draw your view from an airplane window.
21. Draw a scene on another planet and include another kind of being.
22. Draw a picture of an ideal wedding ceremony.
23. Draw a picture of someone you would like to visit.
24. Draw what you think a garden would look like from the view of an insect.
25. Draw a sandcastle.
26. Draw a house built underground.
27. Draw what a spaceship commander would see on his video screen.
28. Draw a view under a magnifying glass (include the magnifying glass).
29. Draw the boat you would like to travel in around the world.
30. Draw a scientist’s top secret project.
31. Draw a new piece of sculpture for the museum’s sculpture garden.
32. Draw a picture of yourself if you grew flowers instead of hair.
33. An imaginative architect has changed the look of the skyline with an innovative new building; draw the building.
34. Draw a modern house which would still look good in a neighborhood with older houses.
35. Draw an idea that came into your head by thinking of food.
36. Draw an idea that came into your head through your ears.
37. Draw an idea that came into your head through your fingers.
38. Draw an idea that came into your head through your feet.
39. Take any one of the ideas you have already drawn and revise it – - redesign it.
40. Write a large number in the middle of a page. Turn it into a person/animal.
41. Make a design using your address.
42. Combine a plant and an animal to create a new life form.
43. Add a machine to a shape (square, circle, etc.) to create a new invention.
44. Draw a picture. Cut your pictures into squares. Paste the squares into a new design.
45. Draw a picture. Fold your picture into a fan. Cut little shapes out of the fan (like cutting snowflakes). Open the picture up and glue onto a second sheet.
46. Illustrate a famous saying/quotation.
47. Draw yourself in a mood.
48. Draw things that make noise and illustrate the sound.
49. Draw things that float.
50. Draw things with a flavor.
51. Draw your greatest fear.
52. Draw things that close.
53. Illustrate “the way things were”.
54. Draw the world from the point of view of a frog/toad.
55. Draw your own game board.
56. Draw a “how to” poster.
57. Draw yourself with wings.
58. Draw things that come from eggs.
59. Draw a comic strip with your own characters.
60. Draw your dream room.
61. Design an advertisement for yourself.
62. Design a new license plate for Kansas.
63. Illustrate words such as up, upside down, apart, crazy, sane…
64. Design new methods of transportation.
65. Design an ad for your favorite music.
66. Design a new map.
67. Create an imaginary alphabet.
68.
69. Design a costume for 2090.
70. Draw old-fashioned puppets.
71. Illustrate: If you were the tallest person in the world.
72. Draw a view of the jungle.
73. Draw a lost dog.
74. Draw the trail of an imaginary insect.
75. Draw how you would be if you were the last person on earth.
76. Design a new CD cover.
77. Draw yourself dressed in clothing from the 1970’s.
78. Draw your best friend.
79. Draw your birthday wish list.
80. Draw an illuminated letter for your best friend.
81. Draw yourself in the style of your favorite artist.
82. Draw your “dream car”.
83. Draw a “fantasy” house.
84. Draw a bubble.
85. Draw a leaf.
86. Draw the sky.
87. Draw a mirror and all it reflects.
88. Draw your favorite animal with a human face.
89. Draw yourself as a robot.
90. Draw your favorite song.
91. Draw your favorite photgraph.
92. Draw your favorite person.

PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

• Perkembangan seni visual bermula.
• Pendekatan kaedah seni catan easel.
1930-an – 1940-an
• Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.
1950-an • Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat.
• Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya, kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak.
1960-an •
Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi.
1970-an •
Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukispelukis
berpendidikan Barat yang mendokong isme-isme barat.
1980-an – 1990-an
• Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas.
Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.
- Fuller & Pribble dan Ross – kanak-kanak boleh menghasilkan lukisan karikatur politik dgn baik secra tampak dan lakaran sifat fizikal.

PERKEMBANGAN SV DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

- mengembangkan naluri ingin tahu secara eksplorasi menerusi deria.
-Pemikiran kreatif dan kritis akan terus dijana
-Menurut Bersoon (1982), galakan yang diberi kepada kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi pengalaman akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran.
-Eisner (1980) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep.
- Feldman (1976 kanak-kanak dapat meningkatkan kesedaran
tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa.
- Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis.

PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM

a) Muslim – dalam kitab Al-Iman – org yg mempunyai ilmu seni
bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan
menghargai objek tersebut.

b) Pandangan Al-Ghazali
- Seni bersandarkan drp Allah kpd Allah.
- Seni menuju kpd Al-Falah ( keredhaan Allah)
- Pemangkin kpd ketaqwaan ( tawaduk & beriman)

c) Sidi Ghazalba
- Seni x melampui batas kesusilaan
- Seni bertunjang drp Allah kpd Allah
- Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah)
- seni membentuk peribadi muslim

d) Perkembangan SV barat

PANDANGAN TOKOH BARAT

a) Plato (347 SM) – lukisan adalah 3 x terpisah drp kebenaran .Seni dan pendidikan perlu dipandukan kpd kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan. Dikaitkan dgn perlakuan,akhlak, nilai dan moral .

Mencipta sesuatu persekitaran yg berbudaya dan meningkatkan perpaduan.
- Lukisan dibincang dgn konsep imitasi
- membandingkan lukisan dgn kebenaran
- Pelukis meniru objek yg dibuat oleh tukang pembuat.

b) Aristotle ( 384-322SM)
- pelukis x meniru tapi memberi struktur bentuk kpd benda alam maka seni itu baik.

c) Pestalozzi (1746-1827)
- beri peluang kpd kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.
- kerja tangan atau kraftangan diajar dgn konsep sepanjang hayat aktiviti bercorak praktikal.

d) Herbert Read
- Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik.
- Seni alat untuk mendidik seseorang
- seni boleh menyatukan semua Negara ( pendidikan dan pembentukan diri )

e) Frank Cizek ( 1865-1946)
- Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dlm pendidikan .
- Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya x hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri
- mewujudkan suasana gembira, suka riang,
minat untuk belajar dan memajukan diri.

f) John Dewey (1859 – 1952)
- Aktiviti seni meruapkan satu pengalaman kpd kanak-kanak.
- Memberi kebebasan kpd kanak-kanak menysun pengalaman untuk encerdaskannya

g) Walter Gropius
- Seni visual memberi faedah kpd kehidupan seharian seperti dfalam prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. Kerusi,meja dsn.
- Ianya mengabungkan seni , pertukangan , sains dan teknologi.

h) Efland dan Chapman
- Seni adlah untuk masyarakat
- Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.

i) Lansing
- Seni dpt mengembangkan potensi pemikiran , sikap dan psikomotor.

J) June McFee
- Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat
warisan budaya.

k) Feldman
- Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.

4. Konsep kendiri berdasarkan konsep SV barat
- membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar
- untukmengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan
- menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya
- menghargai dan memulihara seni
- Ada Kesedaran murid kreatif dan produktif
- Membentuk sikap JERI